Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

 Profesionální kvalifikační kurz pro Sportovní maséry

NSK 69-037-M


Autorizace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: 119 / 2019-50

pro pořádání kvalifikačních zkoušek a vydávání kvalifikačních osvědčení pro - odbornost 69-007-H - sportovní masér

 

Tento program je určen pro zájemce starší 18 let, s ukončeným SŠ vzděláním, s dobrým zdravotním stavem.

V případě jakého-koli zdravotního oslabení konzultujte, prosím, vhodnost absolvování programu a další profesní uplatnění se svým ošetřujícím lékařem. 

Rozsah 150 vyučovacích hodin je rozložen optimálně do 15-ti dnů, kdy výuka probíhá zpravidla od 9:00 hodin, modulovou distanční (e-learningovou) a presenční formou. 

 

Obsah kurzu:

Hlavní náplní je důkladné osvojení praxe, tedy masážních hmatů a technik, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže.

Oproti běžným kurzům navíc získá znalosti a přehled o nejnovějších trendech a ekonomicky zajímavých komerčních příležitostech uplatňovaných v úspěšných masérských praxích.

Absolvent je tímto programem připraven k samostatné odborné činnosti, včetně možnosti podnikání s vlastním živnostenským oprávněním, bez nutnosti odborného dohledu garanta.


Úhradu proveďte, prosím, na účet č.: 383 110 193 / 0800, vedeném u České spořitelny, obratem po potvrzení vaší přihlášky z naší strany.

Nepozději však do 10 dní od potvrzení Vaší přihlášky.

Jako Variabilní symbol použijte číslo Vašeho mobilního telefonu a do poznámky "PMK a datum zahájení".  

 


 

Masérský kurz

 

 
    Literatura a pomůcky v ceně kurzu (ilustrační foto)

 

 

Termíny a místa konání kurzu:

Pokud máte o kurz zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat kurz