Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha
Akreditované zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se statutem autorizované osoby

leonardo-da-vinci.jpg, 4 kB

Celoživotní vzdělávání se, kam patří i rekvalifikace, se stává v současné době konkurenční výhodou na trhu práce. V řadě případů je přímo ekonomickou nezbytností, cestou, jak si udržet pracovní pozici, zvýšit životní úroveň nebo si zajistit kvalitní profesní uplatnění.


Doba se rychle mění, stejně jako se mění požadavky, které na nás klade. S klasikem lze říci: …doba se mění a nám nezbývá, než se měnit spolu s ní !!


V rámci profesních aktivit jsou naše programy rekvalifikace zaměřeny do oblasti služeb volného času a wellness, kde je potenciál uplatnění absolventů stále nadějnější.

Přípravě projektů jsme věnovali maximální pozornost, stejně jako sestavení skutečně vysoce profesionálního lektorského sboru. Chápeme, že studium při zaměstnání nebo s dalšími závazky je, zvláště dnes, velmi náročné. Proto se, spolu s vámi, snažíme v našich kurzech vytvářet přátelskou atmosféru, naplněnou vstřícností a porozuměním.

Na co klademe důraz:

Naším cílem je připravit absolventy na úspěšnou profesní dráhu v jimi zvoleném oboru a to tak, aby od prvního dne byli plně konkurence schopní. V souladu s tím máme připraveny nástavbové a doplňkové kurzy a semináře, umožňující další odborný růst.

Navíc u nás najdete:

RVC je partnerem Evropského sociální fondu v ČR.

Zkušenosti našich zákazníků:

Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat panu PhDr. Ing. Miloši Neumannovi za
kurz reflexní terapie konaném 20.11. a 21.11. 2010. Jsem neskonale ráda, že jsem si v té poměrně široké nabídce vybrala právě Vás.

Ač se mi zprvu cena za kurz oproti ostatním kurzům zdála docela vysoká, tak teď
po kurzu musím uznat, že nebyla vůbec vysoká a to hned z několika velmi
podstatných důvodů.

1. Vzdělání lektora - dlouholeté zkušenosti, rozmanité vzdělání a neuvěřitelný
přehled pana PhDr.Ing.Miloše Neumanna mě zanechali naprosto bez dechu. Máte můj
nesmírný obdiv a děkuji Vám za vše, co jste mi předal.

2. Osobnost lektora - je z Vás cítit velká pokora a jemnost a to také bylo znát
na Vašem přístupu k nám, kdy jste nám vše velmi laskavým a srozumitelným
způsobem vysvětloval.

3. Profesionalita lektora - ač se vyskytlo pár rušivých jevů,
s elegancí a jemností sobě vlastní jste si s nimi hravě poradil a nenechal se
strhnout, čímž jste udržel vysokou úroveň kurzu po celou dobu.

4. Komorní skupinka - počet lidí ve skupince je naprosto nedocenitelný v tom, že

jste tak na nás mohl neustále dohlížet a měl perfektní přehled o tom, co a jak
se děje.

5. Koncepce kurzu - náplň kurzu byla naprosto skvěle postavena a
nakombinována. Skripta ve Vašem podání spolu s fotografiemi jsou taktéž
výborným materiálem.

6. Metodika - veškeré postupy měly logickou návaznost. Nedocházelo k žádným
prostojům či "hluchým" místům. Kurz byl veden adekvátním tempem a proložen
zajímavým poznatky a komentáři.

7. Místo konání - kurz se konal v krásných nových, útulných a čisťoučkých
prostorách, které působily velmi svěže. Obzvláště v tomto podzimním období mě
ono prostředí velmi dobíjelo.

Takže ještě jednou děkuji, velmi Vám fandím a moc se na Vás těším příští rok.

Bc. Věra Jakšová

Věra Jakšová

Zobrazit další..