Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

 Úvod do reflexologie a reflexní masáže plosky nohy 

  [ Certifikovaný kurz ]  

 

 

Kurz je určen pro maséry a rehabilitační pracovníky, kteří se v něm seznámí se základy reflexologie, možnostmi jejího diagnostického využití a terapeutického použití v praxi - formou reflexní masáže plosky nohou.

Hlavním obsahem je především praxe a její zvládnutí pro běžné použití. 

 

Účastníci obdrží kvalitní odbornou literaturu, jako učební text určený k dalšímu hlubšímu studiu této, tisíci lety ověřené, cesty ke zdraví a nástěnnou mapu reflexních ploch a bodů chodidla.

 

Reflexní terapie je neinvazní, šetrná a bez vedlejších negativních účinků.

 

 

Kolébkou reflexní terapie je patrně Čína, Vietnam i Indie, dokonce se tvrdí, že reflexní terapie byla předchůdcem akupresury. První zmínky jsou v díle známého Žlutého císaře ze třetího tisíciletí př.n.l., tehdy se nazývala „metodou pozorování nohou“, což dokazuje společné kořeny s akupresurou. Některé nástěnné malby z let 2.330 př.n.l. svědčí o jejím používání i ve starém Egyptě. Do Evropy se dostala např. po návratu cestovatele Marca Pola a první zmínky o jejím užití na našem kontinentu jsou z let kolem roku 1580. Novodobým objevitelem reflexní terapie je označován Američan William Fitzgerald (1872-1942). Mezi naše soudobé významné reflexology pak patřil Jiří Janča a jeho žáci Július a Beáta Pataky, kteří vydali i kvalitní knižní publikace.

Reflexní terapie je metoda využívající reflexní body a reflexní plošky převážně na chodidlech na které se působí tlakem. Tyto reflexní plošky mají přímou souvislost s jednotlivými tělesnými orgány.
Takovým to působením lze diagnostikovat i ty nejskrytější příčiny nemocí, které jsou ukryté v lidském těle, a zároveň správnou stimulací možno napomoci dostat tělo do původní přirozené harmonie.

Teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi touto oblíbenou a relativně 
jednoduchou metodou lze dosáhnout velmi účinné a mnohdy i rychlé pomoci.

 

 

Kurz je půldenní - zahájení v 16:00 hod. a předpokládaný konec 20:00 hod.

Počet účastníků omezen na max. 8 osob

Cena semináře: 1.500,- Kč

Úhradu proveďte, prosím, na účet č.: 383 110 193 / 0800, vedeném u České spořitelny, obratem po potvrzení vaší přihlášky z naší strany. 

Nepozději však do 10 dnů od přihlášení.

  Jako Variabilní symbol použijte číslo Vašeho mobilního telefonu a do poznámky: RFX a datum konání semináře.

 

Pro absolventy našeho Rekvalifikačního centra sleva 10%     ( 1.350,- Kč )

Termíny a místa konání semináře:

Pokud máte o seminář zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat seminář

Termíny a místa konání semináře:

Pokud máte o seminář zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat seminář