Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

Zde jsou uvedeny termíny a přesné vymezení kritérií a podmínek závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlášku ke zkoušce, kterou je potřeba vyplnit a v písemné podobě s vlastnoručním podpisem zaslat na naší adresu, najdete v sekci níže.

Prosím, prostudujte si pečlivě následující údaje uvedené v textu a v tabulkách, viz. také: 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=35&id=631

 

Sportovní masáž NSK 69-037-M

 

Autorizující orgán:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Platnost standardu:

od

 13.2.2013 

do

 neomezeně

Skupina oborů:

Osobní a provozní služby (kód: 69)

Povolání:

Masér

 

Kvalifikační úroveň NSK - EQF :

4

 

Kritéria a způsoby hodnocení

Název

Úroveň

Navázání kontaktu s klientem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)

Ústní ověření a praktické předvedení

b) Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty

Ústní ověření

c) Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta

Ústní ověření

d) Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

4

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu)

Praktické předvedení

b) Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost)

Praktické předvedení

c) Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.)

Praktické předvedení

d) Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyhotovit kartu klienta

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

4

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Informovat klienta o možných reakcích na masáž

Ústní ověření

b) Informovat klienta o významu masáže

Ústní ověření

c) Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže

Praktické předvedení

d) Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny)

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální)

Praktické předvedení

g) Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

4

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozdělit masážní přípravky podle charakteru

Ústní ověření

b) Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití

Ústní ověření

c) Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži

Ústní ověření a praktické předvedení

d) Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži

Ústní ověření a praktické předvedení

e) Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži

Ústní ověření a praktické předvedení

f) Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

4

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje

Praktické předvedení a písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

3

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny

Praktické předvedení

b) Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu

Ústní ověření

c) Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami

Ústní ověření

d) Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů)

Písemné a ústní ověření

e) Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky)

Písemné ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

4

 

Termíny a místa konání kurzu:

Pokud máte o kurz zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat kurz

Termíny a místa konání kurzu:

Pokud máte o kurz zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat kurz