Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

 BREUSSOVA MASÁŽ  A  ÚVOD DO DORNOVY METODY

  [seminář je certifikován - účastníci obdrží Osvědčení o absolvování]  

Termíny a místa konání semináře:

Pokud máte o seminář zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat seminář

 

  Jednodenní seminář zaměřený na uvlňující techniku Breussovy masáže a seznámení se se základy úspěšné a přitom jednoduché metody pana Dorna, která nám umožňuje šetrnou cestou napravovat chybné postavení kloubů končetin a obratlů páteře. A to bez rizika poškození vazivových tkání, s vysokou pravděpodobností, že postupně dojde k definitivní stabilizaci ve správné poloze. 

V rámci semináře se naučíme provádět základní vyšetření, identifikovat problematické partie a vyhodnotit možné příčiny. Získáme praktické dovednosti, jak napravovat tato místa 

s využitím jednoduchých, ale účinných hmatů Dornovy metody. Rozsah učiva je přispůsoben uplatnění v masérské praxi.

Jako hlavní část tohoto semináře je výuka Breussovy masáže, zaměřené na uvolňování hlubokých posturálních svalových skupin a vazivového aparátu.

Pokud sami trpíte nějakými bolestivými problémy, pak je pravděpodobné, že se naučíte, jak se jich zbavit.

 

Kromě toho si jako BONUS odnesete domů téměř zázračný Svatojánský olej a kvalitní učebnici v knižní podobě.

 

Maximální počet účastníků semináře je omezen na 8 účastníků.

 

Cena semináře: 1.490,- Kč

 

Úhradu proveďte, prosím, na účet č.: 383 110 193 / 0800, vedeném u České spořitelny, obratem po potvrzení vaší přihlášky z naší strany. 

Nepozději však do 10 dnů od přihlášení a současně minimálně 14 dnů před datem konání semináře.

 Jako Variabilní symbol použijte číslo Vašeho mobilního telefonu a do poznámky: BD a datum konání semináře.

Pro absolventy našeho Rekvalifikačního centra sleva 10%    ( 1.340,-Kč )

Termíny a místa konání semináře:

Pokud máte o seminář zájem, můžete se do něj ihned přihlásit, všechny potřebné informace Vám budou zaslány obratem prostřednictvím emailu nebo poštou.

Objednat seminář