Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha 

Cvičitel Nordic Walkingu  Masér  Cvičitel lyžování 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU
10 - INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ - doškolovací KVALIFIKAČNÍ kurz - Kubova Huť

Přihlašuji se do výše uvedeného rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT ČR:

Termín zahájení

Kontaktní údaje

Údaje pro fakturaci

Vyplňte pouze pokud jsou odlišné od kontaktních údajů přihlašované osoby

Úhradu programu školení lze provést bankovním převodem na č.ú. 383 110 193 / 0800, Česká spořitelna.

Prohlašuji tímto, že souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly uchovávány a k dispozici v souvislosti s pořádáním rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích akcí Rekvalifikačního a vzdělávacího centra - provozovaného Mgr. Jiřím Bartošíkem, IČO: 40597164, se sídlem Moravanů 81, Praha 6, PSČ 169 00. Jsem srozuměn(a) s tím, že osobními údaji se pro tyto účely rozumí moje jméno a příjmení, titul, rodné číslo a adresa (včetně telefonu a e-mailu).
Dále prohlašuji, že můj zdravotní stav mi v plném rozsahu umožňuje absolvovat výše uvedený vzdělávací program bez omezení. (V případě pochybností si, prosím, vyžádejte vyjádření odborného lékaře.)

V    dne 16. 07. 2024

Vypočtěte prosím příklad: 2 + 4 = (Ochrana proti spamu)

vyplnění zvýrazněných položek je povinné